News

 

Naziv projekta: Posodobitev digitalnega poslovanja podjetja GS, d.o.o.

Kratica projekta: e-GS Composite

Trajanje projekta: 10.10. 2019 – 31. 8. 2020

Celotna vrednost projekta: 39.040,00 EUR

Predvideno sofinanciranje projekta: 22.400,00 EUR

Cilj projekta je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti našega podjetja pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

S tem namenom smo si v danem projektu zastavili naslednje ukrepe, ki jih bomo dosegli:

1. Digitalizacija nastopov na sejmih
2. Oblikovanje spletne strani za tuje trge
3. Postavitev spletne trgovine
4. Produktno prodajni video
5. Krepitev kompetenc in usposabljanja

Podjetje GS, d.o.o. z blagovno znamko GS Composite deluje na zahtevnem področju visokotehnoloških produktov iz karbona za navtično industrijo. Podjetje je razvojno usmerjeno, saj samo razvija inovativne in tehnološko odlične produkte iz zahtevnih materialov, ki jih deloma tudi samo razvija. Slovenski trg je seveda močno premajhen za tako nišno industrijo kot so karbonski izdelki za navtiko, zato mora kupce iskati v tujini. Podjetje GS to uspešno počne, saj je delež prodaje na tujih trgih skoraj 100 %. Za uspešno promocijo in posledično prodajo pa morajo biti promocijski kanali nenehno osveženi in prilagojeni različnim regijskim okoljem.

Z vsemi predvidenimi operacijami bo podjetje GS pridobilo: večjo prepoznavnost in zavedanje kupcev, da gre za kakovostno in zaupanja vredno podjetje. Vsi trije glavni ukrepi (spletna stran v tujih jezikih, spletna trgovina in video) bodo namreč izvedeni izrazito profesionalno, s poudarkom na privlačni vizualni podobi, opremljeni s številnimi samo za to priložnost posnetimi fotografijami in videi. Prav z visoko profesionalno kakovostjo bo podjetje pridobilo nove kupce na že obstoječih tujih trgih (Hrvaška, Italija) in s prevodom v nemški in francoski jezik vstopilo tudi na ta dva nova pomembna trga navtičnega turizma. Tuji lokalni jeziki in prilagojen dizajn bodo pripeljali nove kupce in stranke iz znanih okolij, ki redko kupujejo v klasičnih trgovinah in so se v pretežni večini že pred leti preselili na splet.

Operacija se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi: "Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP, prednostne naložbe "Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo, specifičnega cilja "Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP ". Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obsobju 2019-2022 - E-POSLOVANJE 2019-2022«. Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

Več: www.eu-skladi.si